Educație pentru viitor

Dumbrăvița este o localitate în care populația crește într-un ritm ridicat, cu o pondere a copiilor peste media națională.  20% din populația localității noastre are vârsta sub 15 ani, iar 14% din populația comunei noastre are vârsta sub 10 ani.

Analiza dinamicii demografice a comunei dovedește faptul că în următorii ani infrastructura școlară și cea preșcolară nu vor putea acoperi nevoile de educație ale comunității.

În orice localitate modernă, administrația locală este obligată să creeze oportunități de educație pentru copii. Avem nevoie de creșe, grădinițe, școli pentru copiii noștri, avem nevoie de echipamente adecvate epocii digitale, avem nevoie de laboratoare, de un mediu în care copiii noștri să poată performa.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să fie alături de părinți, să le acorde sprijin și suport în procesul educațional, să creeze o infrastructură educațională care să fie accesibilă din orice punct al localității.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să încurajeze și să ofere condiții astfel încât profesorii și educatorii să performeze în procesul educațional.

Vom dezvolta infrastructura educațională, vom oferi profesorilor șansa de a performa profesional și vom oferi părinților siguranța că administrația este un partener în construirea viitorului copiilor. 

Propuneri:

1.  Extinderea infrastructurii educaționale

Vom extinde infrastructura preșcolară și școlară din fonduri proprii și fonduri europene astfel încât să oferim fiecărui copil accesul facil la educație. Copiii noștri trebuie să poată urma cursurile unei școli performante în vecinătatea locuinței lor.

1.1. Construirea de creșe și grădinițe noi, în special în zonele Cora și Lac.

1.2. Creșterea capacității școlii primare și gimnaziale, în special prin construirea unei școli în zona Cora.

1.3. Implementarea facilităților de tip afterschool.

1.4. Dezvoltarea de parteneriate cu liceele de prestigiu din Timișoara pentru înființarea în Dumbrăvița de clase liceale.

2. Optimizarea și extinderea transportului școlar

Vrem ca elevii să ajungă  în siguranţă și la timp la ore, astfel încât părinții să nu mai fie nevoiţi să folosească autoturismul personal, asigurându-se astfel și o mai mare fluidizare a traficului.

2.1. Creșterea numărului de microbuze școlare.

2.2. Optimizarea rutelor de transport al elevilor astfel încât să reducem la minimum timpul petrecut pe drumul către și de la școală.

2.3. Implementarea de rute de transport de la școală către centrele afterschool.

3. Asigurarea unui mediu în care elevii și profesorii să performeze

Pentru a spori performanțele academice vom asigura un mediu educațional modern, adaptat vremurilor noastre.

3.1. Dotarea sălilor cu echipamente și tehnologie digitală.

3.2. Dotarea laboratoarelor cu echipamente adecvate scopului lor.

3.3. Implementarea sistemelor moderne de studiu online.

3.4. Crearea unei biblioteci școlare digitale.

3.5 Instituirea unui sistem de burse de merit și studiu.

4. Asigurarea securității

Fiecare elev trebuie să se simtă încurajat, motivat și în deplină siguranță atât în spațiile școlare, cât și în proximitatea lor, aceasta fiind o condiție esențială pentru o educație de calitate. Vom asigura servicii complete pentru a sprijini și a stimula progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.

4.1. Conformarea  tuturor spațiilor destinate educației la normele de siguranță la incendiu și din punct de vedere sanitar.

4.2. Creșterea securității copiilor prin implicarea poliției locale pe perioada debarcării / îmbarcării în microbuzele școlare.

4.3. Creșterea securității spațiilor prin sisteme profesioniste de supraveghere.

4.4. Dotarea unităților școlare cu cabinete medicale și cabinete dentare.

5. Promovarea activităților extrașcolare

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri și este esențială în pregătirea lor pentru lumea de azi.

5.1. Promovarea implicării în activități de tip voluntariat.

5.2. Promovarea conceptului de “școală altfel” prin implicarea părinților, a administrației locale și a parteneriatului cu comunitatea antreprenorială.

5.3. Dezvoltarea de evenimente culturale adresate direct elevilor.

5.4. Încurajarea și organizarea de activități extracurriculare (aptitudini artistice, dans, muzica, pictura, IT, activități sportive) în parteneriat cu comunitatea.

5.5. Campanii și programe de protecția mediului și colectare selectivă.

 

 

Așteptăm părerile si problemele dumneavoastră prin formularul de mai jos: