Dezvoltare prin investiții

 

Dezvoltarea unei localități necesită surse de finanțare, pe care noi le vom asigura prin sprijinirea mediului local de afaceri și atragerea de fonduri europene și guvernamentale.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să vină în sprijinul mediului local de afaceri astfel încât să ofere predictibilitate și rapiditate în procesele administrative.

În orice localitate modernă din România administrația locală este obligată să atragă fonduri (de la nivel național sau din diversele fonduri puse la dispoziție de către UE) pentru investițiile necesare dezvoltării comunității.

Vrem ca administrația locală să acționeze ca un partener pentru mediul local de afaceri, să ajute la promovarea brandurilor locale și a afacerilor de pe teritoriul comunei. Ne dorim parteneriate cu mediul local de afaceri în cadrul proiectelor desfășurate de către primărie, ne dorim să dezvoltăm parteneriate solide în procesul de atragere a fondurilor naționale și europene.

Vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii și vom oferi un parteneriat mediului local de afaceri. 

Propuneri:

1. Investiții publice în străzi, trotuare și căi de acces, infrastructură pentru plimbari pietonale

1.1. Elaborarea unor proceduri transparente de includere a străzilor în planurile de modernizare (conexiune cu Timișoara, colector în interiorul localității, grad de ocupare cu case), precum și un sistem eficient de management pentru a asigura întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor.

1.2. Lansarea unui program amplu de reabilitare și eliberare a trotuarelor.

2. Investiții publice în infrastructura de apă și canalizare

Vom asigura buna implementare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și epurare a apelor reziduale existente în comună.

2.1. Investiții în sistemele publice de furnizarea a apei.

Asigurarea aprovizionării cu apă este o prioritate de importanță majoră. În acest context, vom evalua stadiul de execuție, corelația dintre proiecte și realitatea din teren.

2.2. Investiții pentru creșterea calității apei potabile din comună și publicarea periodică a buletinelor de analiză.

2.3. Investiții pentru modernizarea sistemului de canalizare și evaluarea sistemul actual. Corelarea acestuia cu dezvoltarea comunei în perspectivă.

2.4. Implementarea unui sistem de colectare a apelor pluviale printr-o rețea de canalizare subterană și renunțarea montării de rigole.

2.5. Consultarea specialiștilor din domeniu prin înscrierea în asociații de profil.

3. Investiții publice în infrastructura de furnizare a energiei electrice, de gaz și fibră optică

Este necesară tratarea în mod unitar a infrastructurii rutiere cu cea a utilităților.

3.1. Vom sprijini extinderea rețelelor de furnizare a energiei electrice și a gazului.

3.2. Vom investi în infrastructura necesară astfel încât extinderile rețelelor de curent și fibră optică să se facă în subteran.

4. Investiții Publice în iluminat public

Datele oficiale spun că peste 20% din consumul total de energie electrică al unei localităţi provine din iluminatul străzilor, ceea ce implică şi costuri ridicate pentru administraţiile locale. Este necesară o mai bună gestionare a eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public.

4.1. Modernizarea și administrarea sistemului de iluminat public pe bază de tehnologii LED, punând accent pe iluminatul public stradal prin stâlpi cu panouri solare sau alte soluții moderne.

4.2. Iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni.

5. Investiții publice în transport public

Vom facilita accesul la un sistem de transport public eficient și confortabil.

5.1. Funcționarea transportului public în baza unui orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă în funcție de valorile de trafic.

5.2. Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport în comun.

6.  Investiții publice în infrastructură pentru transport alternativ

Nepoluant și fiabil, transportul alternativ (biciclete, trotinete și trotinete electrice) este prioritizat în toate orașele și comunele europene, moderne, iar bugetul pentru crearea și îmbunătățirea crește de la an la an.

6.1. Dezvoltarea unor piste de transport alternativ care să ofere siguranță și să asigure conectarea punctelor de interes public și a cartierelor rezidențiale.

6.2. Amplasarea de parcări de biciclete în zone de interes.

7. Investiții publice pentru eficientizarea energetică

7.1. Implementarea unui program de instalare a panourilor solare, fiind vizate clădirile publice, pentru a reduce costurile cu energia electrică.

7.2. Analiza fezabilității folosirii energiei geotermale.

7.3. Analiza fezabilității valorificării deșeurilor vegetale și transformarea acestora în biomasă.

8. Parteneriat cu mediul de afaceri

Vom promova un constant dialog interinstituțional, un parteneriat între autorități și mediul privat.

8.1. Crearea de facilități fiscale pentru societățile nou înființate, care au sediul social pe raza comunei, sau care își desfășoară activitatea în Dumbrăvița sau au sediul social în alte UAT-uri și decid să și-l schimbe.

8.2. Organizarea unui birou în cadrul Primăriei care să identifice și să faciliteze dezvoltarea activității economice în Dumbrăvița (atragerea de investiții, facilitarea obținerii aprobărilor și avizelor, organizarea de târguri și expoziții, etc.).

8.3. Dezvoltarea activității economice în zona industriilor și serviciilor nepoluante.

8.4. Dezvoltarea economică prin atragerea investitorilor din domeniul HORECA în zonele de promenadă sau agrement.

8.5. Promovarea brandurilor locale.

8.6. Crearea de birouri în sistem “shared office”, cu facilități aferente.

9. Fonduri UE

Fondurile europene deschid deja calea investițiilor pentru multe comune din România. Dumbrăvița trebuie să beneficieze de acestea, realizând astfel proiecte din alte surse decât bugetul propriu.

9.1 Creșterea procentului de fonduri europene în construcția bugetului de investiții de cel puțin de 1000 de Euro pe cap de locuitor în următorii 4 ani.  

 

Așteptăm părerile si problemele dumneavoastră prin formularul de mai jos: