Calitatea vieții

52% din populatia Dumbrăviței are vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani. Dumbrăvița are o populație tânără și activă, o populație care are nevoie de servicii comunitare de calitate, o populație care are nevoie să petreacă timp liber de calitate.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să ofere servicii comunitare de calitate, să ofere centre medicale de permanență, oportunități de petrecere a timpului liber în natură, la activități culturale sau pe terenuri de sport, să ofere cetățenilor sentimentul de securitate de care au nevoie pentru a fi fericiți.

Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să ofere oportunități de dezvoltare a centrelor medicale în cadrul cărora locuitorii să poată accesa servicii medicale de calitate. Ne dorim dezvoltarea spațiilor de relaxare de pe teritoriul comunei și crearea de noi oportunități de petrecere a timpului liber.

Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să creeze un mediu sigur pentru dumbrăvițeni acasă și în spațiile publice, dar și pentru afacerile existente pe teritoriul comunei.

Vom oferi oportunități de dezvoltare a centrelor medicale, a spațiilor de relaxare și vom facilita un mediu sigur atât acasă, cât și în spațiile publice.

Propuneri

1. Sănătate

Continuitatea asistenței medicale primare trebuie să fie asigurată și în comuna noastră, iar prin aceste propuneri ne dorim să creăm cadrul prin care profesioniștii din domeniul medical să poată veni la timp în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.

1.1. Înființarea a două Centre de Sănătate cu asigurarea serviciului de permanență.

Acestea vor fi localizate astfel încât să ofere acces facil, la orice oră, la servicii medicale din toate zonele comunei. Un centru ar putea deservi populația din vatra veche a satului și din cartierele dinspre pădure, iar cel de al doilea pe cea din zona Cora.

În structura unui Centru de Sănătate vor intra atât cabinete ale medicilor de familie, cât și cabinete ale medicilor specialiști. Vom crea parteneriate cu clinici private din Timișoara pentru a-și deschide puncte de lucru în cadrul acestor centre de sănătate. Ne dorim implementarea unui sistem de spitalizare de zi pentru centrele medicale, cu durată de maximum 12 ore, în care se vor putea desfășura manevre medico-chirurgicale ce nu necesita o internare de lungă durata.

2. Oportunități de petrecere a timpului liber

Lipsa spațiilor verzi și de recreere, a terenurilor de sport și a evenimentelor menite să închege o comunitate are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Tocmai de aceea dorim să ridicăm gradul de confort al dumbrăvițenilor și să creăm o cultură a utilizării spaţiului public.

2.1. Construirea de parcuri și spații de joacă pentru copii și adolescenți în special zona Cora și în zona lacului.

2.2. Construirea și amenajarea de spații publice pentru promenadă la liziera Pădurii Verzi și în zona lacului de acumulare Dumbrăvița.

2.3. Amenajarea malurilor râului Beregsău, ca zonă de relaxare și promenadă.

2.4. Amenajarea de terenuri de sport și zone de recreere și activități pentru adolescenți (terenuri de baschet, minifotbal sau zonă de skating).

2.5. Promovarea și susținerea sportului de masă și a talentelor locale prin intermediul Clubului Sportiv Comunal.

2.6. Permiterea accesului pe terenurile de sport ale școlilor, în afara orelor de program.

2.7. Încurajarea inițiativelor cetățenești și a evenimentelor organizate de către comunitate.

3. Siguranța publică

Siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă obiective fundamentale ale unei bune guvernări. În timpurile noastre se impune o nouă abordare strategică integrată, care să ia în considerare situația specifică a Dumbrăviței și vulnerabilitățile acesteia.

3.1. Asigurarea la nivelul întregii comune a unui sistem de supraveghere video performant.

3.2. Folosirea indicatoarelor rutiere de semnalizare iluminate permanent, precum și poziționarea lor în locuri cât mai vizibile, în special în cazul trecerilor de pietoni.

3.3. Analiza și înființarea trecerilor de pietoni în zonele cu trafic intens.

3.4. Dotarea polițiștilor locali cu tehnică modernă.

3.5. Extinderea iluminatului stradal.

3.6. Colaborarea cu comunitatea și specialiști pentru a identifica zonele de risc și zonele unde sunt necesare restricții de circulație.

3.7. Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

4. Mediu

Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Pentru obţinerea unor rezultate de succes trebuie utilizată o abordarea integrată, prin adoptarea de strategii pe termen lung şi de planuri de acţiune. Aceasta presupune o analiză detaliată a legăturilor dintre diferite politici şi responsabilităţi, inclusiv legăturile între diferite niveluri administrative.

4.1. Programe de informare și de combatere pe cale mecanică și chimică a ambroziei, inclusiv prin sprijinirea proprietarilor de terenuri în vederea curățării acestora la un cost mai mic decât cuantumul amenzilor pentru neîngrijirea terenurilor.

4.2. Monitorizarea calității aerului, identificarea surselor de poluare și aplicarea măsurilor legale.

4.3. Reducerea poluării generate de șantierele în execuție prin respectarea normelor legale.

4.4. Dezafectarea rampelor clandestine de gunoi și monitorizarea continuă a acelor locuri.

4.5. Restricționarea traficului greu.

4.6. Plantarea unor bariere verzi în zonele intens circulate.

4.7. Promovarea, educarea și facilitarea creșterii gradului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.

4.8. Amplasarea de coșuri de gunoi în locurile publice.

4.9. Identificarea de soluții pentru protejarea faunei locale.

4.10. Parteneriate cu ONG-uri din domeniul protecției animalelor pentru controlarea câinilor vagabonzi.

4.11. Ecologizarea cursurilor de apă de pe raza localității.

5.  Cultură

5.1. Păstrarea identității localității prin susținerea obiceiurilor și tradițiilor locale și promovarea istoriei sale.

5.2. Promovarea culturii și a artei prin crearea de comunități ale artiștilor și organizarea de evenimente și tabere de creație.

5.3. Luarea de măsuri de protejare a clădirilor vechi, cu arhitectură tradițională locală.

6.  Reglementarea urbanistică

Este necesară finalizarea Planului Urbanistic General pentru respectarea condiţiilor esenţiale pentru calitatea vieţii (acces la utilităţi, spaţii comunitare şi de recreere, servicii educaţionale, culturale, medicale, mobilitate).

6.1. Asigurarea respectării standardelor de urbanism prin verificări la fiecare fază de execuție a construcțiilor.

6.2. Organizarea de concursuri în parteneriat cu Organizația Arhitecților din România si a Registrului Urbaniștilor din România pentru masterplanuri pe segmente/cartiere din comună. Masterplanurile vor actualiza și completa PUG-ul.

6.3. Adminstrația va fi alături de locuitori pentru realizarea dezideratului “Fără blocuri între case”.

7.  Egalitatea de șanse și gen

Respectarea şi promovarea egalităţii şi a non-discriminării vor fi realizate prin intermediul unor instrumente şi bune practici care să susţină în mod eficient şi pe termen lung un proces decizional legal, transparent şi imparţial.

7.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență socială.

7.2. Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

7.3. Tratamentul egal și non-discriminatoriu al angajaților care își desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, la fel şi relaţia acestora cu cetăţenii cu ocazia furnizării de servicii publice.

7.4. Implementarea de programe locale de prevenire și conştientizare a efectelor şi riscurilor bullying-ului şi discriminării în şcoli şi a altor forme de abuzuri asupra copiilor.

 

Așteptăm părerile si problemele dumneavoastră prin formularul de mai jos: