Administrație deschisă

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să respecte prioritățile cetățenilor în cheltuirea banilor publici și este obligată să cheltuie în mod transparent bugetul.

În orice localitate modernă administrația locală trebuie să fie adaptată la epoca digitală. O primărie modernă are nevoie de un sistem informatic integrat, care să permită solicitantului să interacționeze cât mai eficient cu administrația și să ofere o trasabilitate clară a solicitărilor, astfel încât deponentul ei să știe de la început care va fi parcursul și termenul de rezolvare și să poată afla în orice moment stadiul acesteia.

Vrem ca administrația locală să aibă un înalt grad de digitalizare atât în relația cu cetățenii cât și în relațiile pe care primăria le are cu alte instituții.

Vrem ca administrația locală să implementeze bugetarea participativă astfel încât proiectele comunității să poată fi sprijinite și implementate de către administrație. Vrem implementarea unui tip de administrație participativă în care fiecare cetățean să poată face parte din procesul decizional, în care administrația va asculta în mod activ nevoile comunității.

Vom oferi o administrație digitalizată, transparentă și participativă în care administrația va asculta în mod activ nevoile comunității. 

Propuneri: 

1. Transparentizarea și prioritizarea bugetară

Credem în transparența instituțiilor publice: orice nu este în mod explicit secret din motive legale trebuie să fie accesibil oricărui cetățean, în mod facil, și publicat online.

1.1. Implicarea  și consultarea cetățenilor și a societății civile în construirea bugetului localității și în prioritizarea investițiilor publice.

1.2. Implementarea unei platforme de transparență bugetară la nivelul site-ului primăriei. Prin intermediul acestei platforme fiecare locuitor al Dumbrăviței va putea urmări cheltuielile, veniturile, proiectele de investiții aflate în derulare,  contractele, etc.

1.3. Publicarea proiectelor de buget și a execuțiilor bugetare atât pentru primărie cat și pentru direcțiile și companiile din subordinea primăriei/Consiliului Local.

1.4. Construirea unui buget orientat către investiții în care cheltuielile pentru dezvoltare să fie mai mari decât cheltuielile de funcționare.

1.5. Creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale.

1.6. Implementarea standardului ISO 37001 “Fără mită în primărie”.

2. Bugetare participativă

Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în buget, stabilind astfel prioritățile de investiții. Cu alte cuvinte, mai mult decât consultare cetăţenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru un procent alocat din bugetul de investiții al comunei:

  • Alocarea unui procent din bugetul de investiții pentru proiectele de bugetare participativă.
  • Adoptarea unui punctaj transparent pentru evaluarea proiectelor de bugetare participativă.
  • Adoptarea domeniilor pentru care membrii comunității pot depune proiecte incluse în bugetarea participativă.
  • Publicarea proiectelor depuse în platforma de transparență bugetară pentru monitorizarea statusului fiecărui proiect acceptat.

3. Digitalizarea administrației

Studiile ne spun că România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană și pe locul 67 din 193 în lume în ceea ce privește digitalizarea administrației publice. Administrațiile publice moderne și eficiente trebuie să asigure servicii rapide și de înaltă calitate pentru cetățeni și un mediu favorabil pentru întreprinderi.

3.1. Dezvoltarea furnizării de servicii online către populație. Scopul administrației va fi digitalizarea completa a relației cu cetățeanul în următorii 4 ani.

3.2. Smart Community prin adaptarea fluxurilor de lucru și a tehnologiilor folosite de către administrația publică, astfel încât să permită lucrul cu documente electronice.

3.3. Implementarea de formulare precompletate, uşor de înţeles de către cetăţeni.

3.4. Implementarea unui sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituţiilor subordonate astfel încât orice cetăţean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidenţiale) aflat în posesia autorităţilor locale.

3.5. Întocmirea unei hărti digitale (de tip GIS) pentru evidența rețelelor publice de infrastructură (apa, gaz, canal), a patrimoniului și a proiectelor de investiții în derulare.

3.6. Introducerea unei aplicații mobile pentru interacțiunea de zi cu zi a cetățenilor prin intermediul căreia să poată face sesizări oficiale, să poată fi notificați și prin care să poată avea acces la informații de interes general.

4. Administrare participativă și transparența administrativă

Propunem o reformă radicală a accesului la informații care constă în publicarea constantă a informaţiilor aferente funcționării instituțiilor locale în format electronic structurat. Susținem totodată o administrare participativă, adică un dialog constant cu cetățenii și cu organizațiile nonguvernamentale.

4.1. Transparentizarea ședințelor Consiliului Local

Ședințele de Consiliu Local vor fi în prealabil anunțate, cu prezentarea ordinii de zi, inclusiv a rapoartelor întocmite de comisiile de specialitate, care stau la baza adoptării proiectelor de HCL. Toate ședințele de Consiliu Local vor fi transmise online live, iar înregistrările vor fi disponibile pe site-ul primăriei.

4.2. Organizarea de consultări publice pe teme de interes pentru localitate.

4.3. Implementarea Feedback-ului direct către primar și aparatul acestuia prin intermediul aplicațiilor specializate, precum și a unor instrumente de sondare a opiniei cetățenilor pe temele de interes pentru comunitate.

4.4. Parteneriate cu firme specializate pentru monitorizarea comportamentului angajaților în relația cu cetațenii (mistery client).

4.5. Organizarea evenimentelor de tip “Porțile deschise” și prezentarea departamentelor, a rolurilor, a circuitului documentelor, etc., dar și pentru evenimente de tip “Școala altfel”.

4.6. Adoptarea de standarde urbanistice unitare zonale care să ofere spații verzi, de recreere, un acces facil, utilități și infrastructură adecvată.

4.7. Implementarea normelor de guvernanță corporativă pentru firmele din subordinea Consiliului Local, prin care se livrează servicii de utilitate publică.

4.8. Transparentizarea achizițiilor publice directe prin elaborarea de proceduri clare, explicite.

4.9. Profesionalizarea administrației prin pregătirea permanentă a angajaților și prin atragerea de resurse umane înalt calificate.

4.10. Susținerea înființării unor ONG-uri de reprezentare a cartierelor pentru a putea avea parteneriate cu primăria și consultări periodice în cadrul primăriei.

 

Așteptăm părerile si problemele dumneavoastră prin formularul de mai jos: