Meniu

Program de guvernare locală
Dumbrăvița 2020-2024

Viziune pentru Dumbravita

Viziunea noastră pentru Dumbrăvița este una europeană, modernă, sigură, curată, cu o administrație transparentă și orientată spre nevoile cetățenilor. 

Vom investi în proiecte de dezvoltare durabilă cum ar fi educația, sănătatea, infrastructura sau mediul, precum și în dezvoltarea mediului de afaceri.

Alături de colegii mei din USR PLUS, vom face din Dumbrăvița o comunitate implicată în procesul de luare a deciziilor și o Dumbrăvița cu adevărat legată de Timișoara.

În cele ce urmează vom prezenta principalele 5 direcții strategice după care ne ghidăm, precum și propunerile noastre în cadrul fiecăreia, propuneri venite din dialogul cu cetățenii și pe baza nevoilor locuitorilor din Dumbrăvița, propuneri trecute prin filtrul specialiștilor, astfel încât ceea ce propunem să fie și fezabil.


5 direcții strategice

  1.  Educație pentru viitor

Vom crea oportunități performante de educație pentru copiii noștri.

  1. Calitatea vieții

Vom asigura servicii comunitare de calitate, fie că vorbim despre sănătate, siguranță sau timp liber.

  1. Dezvoltare prin investiții

Dezvoltarea unei localități necesită surse de finanțare, iar noi le vom asigura prin sprijinirea mediului local de afaceri și atragerea de fonduri europene și guvernamentale.

  1. Adminstrație deschisă 

Vom oferi cetățenilor o primărie transparentă, digitalizată și cu o administrație participativă.

  1. Dumbrăvița metropolitană 

Dumbrăvița este parte a zonei metropolitane a Timișoarei, iar planul nostru de mobilitate durabilă va ține cont de acest aspect.


Educație pentru viitor

Dumbrăvița este o localitate în care populația crește într-un ritm ridicat, cu o pondere a copiilor peste media națională.  20% din populația localității noastre are vârsta sub 15 ani, iar 14% din populația comunei noastre are vârsta sub 10 ani.

Analiza dinamicii demografice a comunei dovedește faptul că în următorii ani infrastructura școlară și cea preșcolară nu vor putea acoperi nevoile de educație ale comunității.

În orice localitate modernă, administrația locală este obligată să creeze oportunități de educație pentru copii. Avem nevoie de creșe, grădinițe, școli pentru copiii noștri, avem nevoie de echipamente adecvate epocii digitale, avem nevoie de laboratoare, de un mediu în care copiii noștri să poată performa.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să fie alături de părinți, să le acorde sprijin și suport în procesul educațional, să creeze o infrastructură educațională care să fie accesibilă din orice punct al localității. 

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să încurajeze și să ofere condiții astfel încât profesorii și educatorii să performeze în procesul educațional. 

Vom dezvolta infrastructura educațională, vom oferi profesorilor șansa de a performa profesional și vom oferi părinților siguranța că administrația este un partener în construirea viitorului copiilor.

Propuneri: 

1.  Extinderea infrastructurii educaționale

Vom extinde infrastructura preșcolară și școlară din fonduri proprii și fonduri europene astfel încât să oferim fiecărui copil accesul facil la educație. Copiii noștri trebuie să poată urma cursurile unei școli performante în vecinătatea locuinței lor.

1.1. Construirea de creșe și grădinițe noi, în special în zonele Cora și Lac.

1.2. Creșterea capacității școlii primare și gimnaziale, în special prin construirea unei școli în zona Cora.

1.3. Implementarea facilităților de tip afterschool.

1.4. Dezvoltarea de parteneriate cu liceele de prestigiu din Timișoara pentru înființarea în Dumbrăvița de clase liceale.

2. Optimizarea și extinderea transportului școlar

Vrem ca elevii să ajungă  în siguranţă și la timp la ore, astfel încât părinții să nu mai fie nevoiţi să folosească autoturismul personal, asigurându-se astfel și o mai mare fluidizare a traficului. 

2.1. Creșterea numărului de microbuze școlare.

2.2. Optimizarea rutelor de transport al elevilor astfel încât să reducem la minimum timpul petrecut pe drumul către și de la școală.

2.3. Implementarea de rute de transport de la școală către centrele afterschool.

3. Asigurarea unui mediu în care elevii și profesorii să performeze

Pentru a spori performanțele academice vom asigura un mediu educațional modern, adaptat vremurilor noastre. 

3.1. Dotarea sălilor cu echipamente și tehnologie digitală.

3.2. Dotarea laboratoarelor cu echipamente adecvate scopului lor.

3.3. Implementarea sistemelor moderne de studiu online.

3.4. Crearea unei biblioteci școlare digitale.

3.5 Instituirea unui sistem de burse de merit și studiu.

4. Asigurarea securității

Fiecare elev trebuie să se simtă încurajat, motivat și în deplină siguranță atât în spațiile școlare, cât și în proximitatea lor, aceasta fiind o condiție esențială pentru o educație de calitate. Vom asigura servicii complete pentru a sprijini și a stimula progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.

4.1. Conformarea  tuturor spațiilor destinate educației la normele de siguranță la incendiu și din punct de vedere sanitar.

4.2. Creșterea securității copiilor prin implicarea poliției locale pe perioada debarcării / îmbarcării în microbuzele școlare.

4.3. Creșterea securității spațiilor prin sisteme profesioniste de supraveghere.

4.4. Dotarea unităților școlare cu cabinete medicale și cabinete dentare.

5. Promovarea activităților extrașcolare

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri și este esențială în pregătirea lor pentru lumea de azi. 

5.1. Promovarea implicării în activități de tip voluntariat.

5.2. Promovarea conceptului de “școală altfel” prin implicarea părinților, a administrației locale și a parteneriatului cu comunitatea antreprenorială.

5.3. Dezvoltarea de evenimente culturale adresate direct elevilor. 

5.4. Încurajarea și organizarea de activități extracurriculare (aptitudini artistice, dans, muzica, pictura, IT, activități sportive) în parteneriat cu comunitatea.

5.5. Campanii și programe de protecția mediului și colectare selectivă.


Calitatea vieții

52% din populatia Dumbrăviței are vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani. Dumbrăvița are o populație tânără și activă, o populație care are nevoie de servicii comunitare de calitate, o populație care are nevoie să petreacă timp liber de calitate.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să ofere servicii comunitare de calitate, să ofere centre medicale de permanență, oportunități de petrecere a timpului liber în natură, la activități culturale sau pe terenuri de sport, să ofere cetățenilor sentimentul de securitate de care au nevoie pentru a fi fericiți.

Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să ofere oportunități de dezvoltare a centrelor medicale în cadrul cărora locuitorii să poată accesa servicii medicale de calitate. Ne dorim dezvoltarea spațiilor de relaxare de pe teritoriul comunei și crearea de noi oportunități de petrecere a timpului liber. 

Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să creeze un mediu sigur pentru dumbrăvițeni acasă și în spațiile publice, dar și pentru afacerile existente pe teritoriul comunei.

Vom oferi oportunități de dezvoltare a centrelor medicale, a spațiilor de relaxare și vom facilita un mediu sigur atât acasă, cât și în spațiile publice.

Propuneri

1. Sănătate

Continuitatea asistenței medicale primare trebuie să fie asigurată și în comuna noastră, iar prin aceste propuneri ne dorim să creăm cadrul prin care profesioniștii din domeniul medical să poată veni la timp în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.

1.1. Înființarea a două Centre de Sănătate cu asigurarea serviciului de permanență.

Acestea vor fi localizate astfel încât să ofere acces facil, la orice oră, la servicii medicale din toate zonele comunei. Un centru ar putea deservi populația din vatra veche a satului și din cartierele dinspre pădure, iar cel de al doilea pe cea din zona Cora. 

În structura unui Centru de Sănătate vor intra atât cabinete ale medicilor de familie, cât și cabinete ale medicilor specialiști. Vom crea parteneriate cu clinici private din Timișoara pentru a-și deschide puncte de lucru în cadrul acestor centre de sănătate. Ne dorim implementarea unui sistem de spitalizare de zi pentru centrele medicale, cu durată de maximum 12 ore, în care se vor putea desfășura manevre medico-chirurgicale ce nu necesita o internare de lungă durata.

2. Oportunități de petrecere a timpului liber

Lipsa spațiilor verzi și de recreere, a terenurilor de sport și a evenimentelor menite să închege o comunitate are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Tocmai de aceea dorim să ridicăm gradul de confort al dumbrăvițenilor și să creăm o cultură a utilizării spaţiului public. 

2.1. Construirea de parcuri și spații de joacă pentru copii și adolescenți în special zona Cora și în zona lacului.

2.2. Construirea și amenajarea de spații publice pentru promenadă la liziera Pădurii Verzi și în zona lacului de acumulare Dumbrăvița.

2.3. Amenajarea malurilor râului Beregsău, ca zonă de relaxare și promenadă.

2.4. Amenajarea de terenuri de sport și zone de recreere și activități pentru adolescenți (terenuri de baschet, minifotbal sau zonă de skating).

2.5. Promovarea și susținerea sportului de masă și a talentelor locale prin intermediul Clubului Sportiv Comunal.

2.6. Permiterea accesului pe terenurile de sport ale școlilor, în afara orelor de program.

2.7. Încurajarea inițiativelor cetățenești și a evenimentelor organizate de către comunitate.

3. Siguranța publică

Siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă obiective fundamentale ale unei bune guvernări. În timpurile noastre se impune o nouă abordare strategică integrată, care să ia în considerare situația specifică a Dumbrăviței și vulnerabilitățile acesteia.

3.1. Asigurarea la nivelul întregii comune a unui sistem de supraveghere video performant.

3.2. Folosirea indicatoarelor rutiere de semnalizare iluminate permanent, precum și poziționarea lor în locuri cât mai vizibile, în special în cazul trecerilor de pietoni.

3.3. Analiza și înființarea trecerilor de pietoni în zonele cu trafic intens.

3.4. Dotarea polițiștilor locali cu tehnică modernă.

3.5. Extinderea iluminatului stradal.

3.6. Colaborarea cu comunitatea și specialiști pentru a identifica zonele de risc și zonele unde sunt necesare restricții de circulație.

3.7. Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

4. Mediu

Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Pentru obţinerea unor rezultate de succes trebuie utilizată o abordarea integrată, prin adoptarea de strategii pe termen lung şi de planuri de acţiune. Aceasta presupune o analiză detaliată a legăturilor dintre diferite politici şi responsabilităţi, inclusiv legăturile între diferite niveluri administrative.

4.1. Programe de informare și de combatere pe cale mecanică și chimică a ambroziei, inclusiv prin sprijinirea proprietarilor de terenuri în vederea curățării acestora la un cost mai mic decât cuantumul amenzilor pentru neîngrijirea terenurilor.

4.2. Monitorizarea calității aerului, identificarea surselor de poluare și aplicarea măsurilor legale.

4.3. Reducerea poluării generate de șantierele în execuție prin respectarea normelor legale.

4.4. Dezafectarea rampelor clandestine de gunoi și monitorizarea continuă a acelor locuri.

4.5. Restricționarea traficului greu.

4.6. Plantarea unor bariere verzi în zonele intens circulate.

4.7. Promovarea, educarea și facilitarea creșterii gradului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.

4.8. Amplasarea de coșuri de gunoi în locurile publice.

4.9. Identificarea de soluții pentru protejarea faunei locale.

4.10. Parteneriate cu ONG-uri din domeniul protecției animalelor pentru controlarea câinilor vagabonzi.

4.11. Ecologizarea cursurilor de apă de pe raza localității.

5.  Cultură

5.1. Păstrarea identității localității prin susținerea obiceiurilor și tradițiilor locale și promovarea istoriei sale.

5.2. Promovarea culturii și a artei prin crearea de comunități ale artiștilor și organizarea de evenimente și tabere de creație.

5.3. Luarea de măsuri de protejare a clădirilor vechi, cu arhitectură tradițională locală.

6.  Reglementarea urbanistică

Este necesară finalizarea Planului Urbanistic General pentru respectarea condiţiilor esenţiale pentru calitatea vieţii (acces la utilităţi, spaţii comunitare şi de recreere, servicii educaţionale, culturale, medicale, mobilitate).

6.1. Asigurarea respectării standardelor de urbanism prin verificări la fiecare fază de execuție a construcțiilor.

6.2. Organizarea de concursuri în parteneriat cu Organizația Arhitecților din România si a Registrului Urbaniștilor din România pentru masterplanuri pe segmente/cartiere din comună. Masterplanurile vor actualiza și completa PUG-ul.

6.3. Adminstrația va fi alături de locuitori pentru realizarea dezideratului “Fără blocuri între case”. 

7.  Egalitatea de șanse și gen

Respectarea şi promovarea egalităţii şi a non-discriminării vor fi realizate prin intermediul unor instrumente şi bune practici care să susţină în mod eficient şi pe termen lung un proces decizional legal, transparent şi imparţial.

7.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență socială.

7.2. Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

7.3. Tratamentul egal și non-discriminatoriu al angajaților care își desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, la fel şi relaţia acestora cu cetăţenii cu ocazia furnizării de servicii publice.

7.4. Implementarea de programe locale de prevenire și conştientizare a efectelor şi riscurilor bullying-ului şi discriminării în şcoli şi a altor forme de abuzuri asupra copiilor.


Administrație deschisă 

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să respecte prioritățile cetățenilor în cheltuirea banilor publici și este obligată să cheltuie în mod transparent bugetul.

În orice localitate modernă administrația locală trebuie să fie adaptată la epoca digitală. O primărie modernă are nevoie de un sistem informatic integrat, care să permită solicitantului să interacționeze cât mai eficient cu administrația și să ofere o trasabilitate clară a solicitărilor, astfel încât deponentul ei să știe de la început care va fi parcursul și termenul de rezolvare și să poată afla în orice moment stadiul acesteia.

Vrem ca administrația locală să aibă un înalt grad de digitalizare atât în relația cu cetățenii cât și în relațiile pe care primăria le are cu alte instituții.  

Vrem ca administrația locală să implementeze bugetarea participativă astfel încât proiectele comunității să poată fi sprijinite și implementate de către administrație. Vrem implementarea unui tip de administrație participativă în care fiecare cetățean să poată face parte din procesul decizional, în care administrația va asculta în mod activ nevoile comunității.

Vom oferi o administrație digitalizată, transparentă și participativă în care administrația va asculta în mod activ nevoile comunității. 

Propuneri: 

1. Transparentizarea și prioritizarea bugetară

Credem în transparența instituțiilor publice: orice nu este în mod explicit secret din motive legale trebuie să fie accesibil oricărui cetățean, în mod facil, și publicat online.

1.1. Implicarea  și consultarea cetățenilor și a societății civile în construirea bugetului localității și în prioritizarea investițiilor publice.

1.2. Implementarea unei platforme de transparență bugetară la nivelul site-ului primăriei. Prin intermediul acestei platforme fiecare locuitor al Dumbrăviței va putea urmări cheltuielile, veniturile, proiectele de investiții aflate în derulare,  contractele, etc.

1.3. Publicarea proiectelor de buget și a execuțiilor bugetare atât pentru primărie cat și pentru direcțiile și companiile din subordinea primăriei/Consiliului Local.

1.4. Construirea unui buget orientat către investiții în care cheltuielile pentru dezvoltare să fie mai mari decât cheltuielile de funcționare.

1.5. Creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale.

1.6. Implementarea standardului ISO 37001 “Fără mită în primărie”.

2. Bugetare participativă

Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în buget, stabilind astfel prioritățile de investiții. Cu alte cuvinte, mai mult decât consultare cetăţenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru un procent alocat din bugetul de investiții al comunei:

  • Alocarea unui procent din bugetul de investiții pentru proiectele de bugetare participativă. 
  • Adoptarea unui punctaj transparent pentru evaluarea proiectelor de bugetare participativă.
  • Adoptarea domeniilor pentru care membrii comunității pot depune proiecte incluse în bugetarea participativă. 
  • Publicarea proiectelor depuse în platforma de transparență bugetară pentru monitorizarea statusului fiecărui proiect acceptat.

3. Digitalizarea administrației

Studiile ne spun că România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană și pe locul 67 din 193 în lume în ceea ce privește digitalizarea administrației publice. Administrațiile publice moderne și eficiente trebuie să asigure servicii rapide și de înaltă calitate pentru cetățeni și un mediu favorabil pentru întreprinderi. 

3.1. Dezvoltarea furnizării de servicii online către populație. Scopul administrației va fi digitalizarea completa a relației cu cetățeanul în următorii 4 ani.

3.2. Smart Community prin adaptarea fluxurilor de lucru și a tehnologiilor folosite de către administrația publică, astfel încât să permită lucrul cu documente electronice.

3.3. Implementarea de formulare precompletate, uşor de înţeles de către cetăţeni.

3.4. Implementarea unui sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituţiilor subordonate astfel încât orice cetăţean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidenţiale) aflat în posesia autorităţilor locale.

3.5. Întocmirea unei hărti digitale (de tip GIS) pentru evidența rețelelor publice de infrastructură (apa, gaz, canal), a patrimoniului și a proiectelor de investiții în derulare.

3.6. Introducerea unei aplicații mobile pentru interacțiunea de zi cu zi a cetățenilor prin intermediul căreia să poată face sesizări oficiale, să poată fi notificați și prin care să poată avea acces la informații de interes general.

4. Administrare participativă și transparența administrativă

Propunem o reformă radicală a accesului la informații care constă în publicarea constantă a informaţiilor aferente funcționării instituțiilor locale în format electronic structurat. Susținem totodată o administrare participativă, adică un dialog constant cu cetățenii și cu organizațiile nonguvernamentale. 

4.1. Transparentizarea ședințelor Consiliului Local

Ședințele de Consiliu Local vor fi în prealabil anunțate, cu prezentarea ordinii de zi, inclusiv a rapoartelor întocmite de comisiile de specialitate, care stau la baza adoptării proiectelor de HCL. Toate ședințele de Consiliu Local vor fi transmise online live, iar înregistrările vor fi disponibile pe site-ul primăriei.

4.2. Organizarea de consultări publice pe teme de interes pentru localitate.

4.3. Implementarea Feedback-ului direct către primar și aparatul acestuia prin intermediul aplicațiilor specializate, precum și a unor instrumente de sondare a opiniei cetățenilor pe temele de interes pentru comunitate.

4.4. Parteneriate cu firme specializate pentru monitorizarea comportamentului angajaților în relația cu cetațenii (mistery client).

4.5. Organizarea evenimentelor de tip “Porțile deschise” și prezentarea departamentelor, a rolurilor, a circuitului documentelor, etc., dar și pentru evenimente de tip “Școala altfel”.

4.6. Adoptarea de standarde urbanistice unitare zonale care să ofere spații verzi, de recreere, un acces facil, utilități și infrastructură adecvată.

4.7. Implementarea normelor de guvernanță corporativă pentru firmele din subordinea Consiliului Local, prin care se livrează servicii de utilitate publică.

4.8. Transparentizarea achizițiilor publice directe prin elaborarea de proceduri clare, explicite.

4.9. Profesionalizarea administrației prin pregătirea permanentă a angajaților și prin atragerea de resurse umane înalt calificate.

4.10. Susținerea înființării unor ONG-uri de reprezentare a cartierelor pentru a putea avea parteneriate cu primăria și consultări periodice în cadrul primăriei.


Dezvoltare prin investiții

Dezvoltarea unei localități necesită surse de finanțare, pe care noi le vom asigura prin sprijinirea mediului local de afaceri și atragerea de fonduri europene și guvernamentale.

În orice localitate modernă administrația locală este obligată să vină în sprijinul mediului local de afaceri astfel încât să ofere predictibilitate și rapiditate în procesele administrative. 

În orice localitate modernă din România administrația locală este obligată să atragă fonduri (de la nivel național sau din diversele fonduri puse la dispoziție de către UE) pentru investițiile necesare dezvoltării comunității.

Vrem ca administrația locală să acționeze ca un partener pentru mediul local de afaceri, să ajute la promovarea brandurilor locale și a afacerilor de pe teritoriul comunei. Ne dorim parteneriate cu mediul local de afaceri în cadrul proiectelor desfășurate de către primărie, ne dorim să dezvoltăm parteneriate solide în procesul de atragere a fondurilor naționale și europene.

Vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii și vom oferi un parteneriat mediului local de afaceri. 

Propuneri:

1. Investiții publice în străzi, trotuare și căi de acces, infrastructură pentru plimbari pietonale

1.1. Elaborarea unor proceduri transparente de includere a străzilor în planurile de modernizare (conexiune cu Timișoara, colector în interiorul localității, grad de ocupare cu case), precum și un sistem eficient de management pentru a asigura întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor.

1.2. Lansarea unui program amplu de reabilitare și eliberare a trotuarelor.

2. Investiții publice în infrastructura de apă și canalizare

Vom asigura buna implementare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și epurare a apelor reziduale existente în comună.

2.1. Investiții în sistemele publice de furnizarea a apei.

Asigurarea aprovizionării cu apă este o prioritate de importanță majoră. În acest context, vom evalua stadiul de execuție, corelația dintre proiecte și realitatea din teren.

2.2. Investiții pentru creșterea calității apei potabile din comună și publicarea periodică a buletinelor de analiză.

2.3. Investiții pentru modernizarea sistemului de canalizare și evaluarea sistemul actual. Corelarea acestuia cu dezvoltarea comunei în perspectivă. 

2.4. Implementarea unui sistem de colectare a apelor pluviale printr-o rețea de canalizare subterană și renunțarea montării de rigole.

2.5. Consultarea specialiștilor din domeniu prin înscrierea în asociații de profil.

3. Investiții publice în infrastructura de furnizare a energiei electrice, de gaz și fibră optică

Este necesară tratarea în mod unitar a infrastructurii rutiere cu cea a utilităților.

3.1. Vom sprijini extinderea rețelelor de furnizare a energiei electrice și a gazului.

3.2. Vom investi în infrastructura necesară astfel încât extinderile rețelelor de curent și fibră optică să se facă în subteran.

4. Investiții Publice în iluminat public

Datele oficiale spun că peste 20% din consumul total de energie electrică al unei localităţi provine din iluminatul străzilor, ceea ce implică şi costuri ridicate pentru administraţiile locale. Este necesară o mai bună gestionare a eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public.

4.1. Modernizarea și administrarea sistemului de iluminat public pe bază de tehnologii LED, punând accent pe iluminatul public stradal prin stâlpi cu panouri solare sau alte soluții moderne.

4.2. Iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni.

5. Investiții publice în transport public

Vom facilita accesul la un sistem de transport public eficient și confortabil.

5.1. Funcționarea transportului public în baza unui orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă în funcție de valorile de trafic.

5.2. Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport în comun.

6.  Investiții publice în infrastructură pentru transport alternativ

Nepoluant și fiabil, transportul alternativ (biciclete, trotinete și trotinete electrice) este prioritizat în toate orașele și comunele europene, moderne, iar bugetul pentru crearea și îmbunătățirea crește de la an la an. 

6.1. Dezvoltarea unor piste de transport alternativ care să ofere siguranță și să asigure conectarea punctelor de interes public și a cartierelor rezidențiale.

6.2. Amplasarea de parcări de biciclete în zone de interes.

7. Investiții publice pentru eficientizarea energetică

7.1. Implementarea unui program de instalare a panourilor solare, fiind vizate clădirile publice, pentru a reduce costurile cu energia electrică.

7.2. Analiza fezabilității folosirii energiei geotermale.

7.3. Analiza fezabilității valorificării deșeurilor vegetale și transformarea acestora în biomasă. 

8. Parteneriat cu mediul de afaceri

Vom promova un constant dialog interinstituțional, un parteneriat între autorități și mediul privat. 

8.1. Crearea de facilități fiscale pentru societățile nou înființate, care au sediul social pe raza comunei, sau care își desfășoară activitatea în Dumbrăvița sau au sediul social în alte UAT-uri și decid să și-l schimbe.

8.2. Organizarea unui birou în cadrul Primăriei care să identifice și să faciliteze dezvoltarea activității economice în Dumbrăvița (atragerea de investiții, facilitarea obținerii aprobărilor și avizelor, organizarea de târguri și expoziții, etc.).

8.3. Dezvoltarea activității economice în zona industriilor și serviciilor nepoluante.

8.4. Dezvoltarea economică prin atragerea investitorilor din domeniul HORECA în zonele de promenadă sau agrement.

8.5. Promovarea brandurilor locale.

8.6. Crearea de birouri în sistem “shared office”, cu facilități aferente.

9. Fonduri UE

Fondurile europene deschid deja calea investițiilor pentru multe comune din România. Dumbrăvița trebuie să beneficieze de acestea, realizând astfel proiecte din alte surse decât bugetul propriu. 

9.1 Creșterea procentului de fonduri europene în construcția bugetului de investiții de cel puțin de 1000 de Euro pe cap de locuitor în următorii 4 ani.


Dumbrăvița metropolitană 

Dumbrăvița este parte a zonei metropolitane a Timișoarei, iar planul nostru de mobilitate durabilă va ține cont de acest aspect.

Dumbrăvița se află într-o strânsă legătură cu Timișoara atât din punct de vedere teritorial, cât și prin prisma locuitorilor care își desfășoară activitatea în oraș. 

Un plan de mobilitate durabilă va trebui să țină cont de acest aspect și să fie corelat cu cel al Timișoarei și cu căile de interconectare disponibile.

Vrem ca administrația locală să creeze un parteneriat cu administrația Timișoarei astfel încât să putem oferi un transport în comun de calitate pentru locuitorii Dumbrăviței.

Vom dezvolta conectivitatea cu Timișoara, vom crește capabilitățile de transport în comun la nivelul localității (linii care să fie integrate în rețeaua de transport în comun metropolitan). Vom dezvolta o rețea de piste de biciclete care să poată fi folosită atât pentru transport cât și ca modalitate de relaxare. 

Propuneri:

1. Elaborarea unui Plan de Mobilitate Durabilă pentru comuna Dumbrăvița și corelarea acestuia cu PMUD al Municipiului Timișoara.

2. Întărirea parteneriatului cu STPT sau crearea altora noi cu operatori privați, în baza cărora să se asigure linii de transport public care să conecteze eficient localitatea de Timișoara.

3. Creșterea numărului de căi de acces către Timișoara prin parteneriat cu primăria Timișoarei.

4. Dezvoltarea unei rețele de transport alternativ, cu regim mixt: navetă și agrement.

5. Colaborarea cu localități parte din Polul de Creștere Timișoara pentru dezvoltarea infrastructurii de legătură.

Așteptăm părerile si problemele dumneavoastră prin formularul de mai jos: